Storitve

Zakaj Mareal? Zato, ker nam je MAR.

Agencija mareal je specializirana za posredovanje pri prodaji, nakupu, najemu in oddaji vseh vrst nepremičnin.

Mogoče smo staromodni, ampak naš uspeh gradimo na zaupanju in poštenosti. Strmimo k temu, da naše stranke strokovno in uspešno pripeljemo do cilja in da, tudi po zaključenem projektu, ohranimo prijateljski odnos.

 

osebni pristop

OSEBEN PRISTOP

Zavedamo se, da se pri posredovanju v prometu z nepremičninami, stranke soočijo z ogromno informacijami in so posledično zbegane in "v strahu". Naša posebnost oz. cilj je z vsako stranko vzpostaviti oseben odnos, prevzeti celotno skrb ter jo strokovno in brezskrbno voditi skozi celoten proces.

varnost

VARNOST

Delamo za ljudi in z njihovimi življensko pomembnimi odločitvami, zato si prizadevamo za najvišjo kakovost naših storitev. Naši strokovno usposobljeni posredniki imajo pridobljeno licenco pri ministrstvu za okolje in prostor ter so z dolgoletno prakso podkovani iz stvarno pravnega področja, s področja davkov ter ekonomije in gospodarstva. V našem podjetju skrbimo za varnost in preglednost.

zadovoljstvo

ZADOVOLJSTVO

Smo družinsko podjetje in ne hodimo zgolj v službo ampak je to naš način življena in to počnemo s srcem. Za nas niste samo številke ampak, si želimo, da obojestranko dosežemo zastavljene cilje in da na koncu spijemo "en capuccino ob morju".

Uspeh naše agencije temelji na dobrih odnosih.

NAŠE STORITVE
 • Posredovanje pri prodaji,oddaji, nakupu in najemu vseh vrst nepremičnin. ​
 • Osebno zastopanje pri nakupu ali najemu
 • Svetovanje pri prometu z nepremičninami.
 • Ocenitev tržnih vrednosti nepremičnin.
 • Davčno svetovanje.
 • Sodna cenitev nepremičnin.
 • Zastopanje pri pogajanjih.
 • Priprava pogodb in drugih listin.
 • Pridobivanje potrebnih dokumentov.
 • Urejanje vpisov v zemljiško knjigo.
 • Izdelava energetskih izkaznic.
KAJ PRIDOBITE OB SODELOVANJU Z NAŠO NEPREMIČNINSKO AGENCIJO?
 • Oseben in strokoven pristop.
 • Spremljavo in svetovanje skozi celoten proces nakupa oz. prodaje nepremičnine.
 • Zanesljivo podporo za hiter in pravno varen nakup oz. prodajo.
 • Priprava in urejanje celotne potrebne dokumentacije.
 • Sami uredimo prepis dobaviteljev (elektrika, vodovod, upravik,...) na novega lastnika.
 • Davčno svetovanje, cenitve in energetske izkaznice.
 • Dosegljivost, vračamo klice in odgovarjamo na e-sporočila.
 • Aktivno iskanje kupcev oz. prodajalcev.
 • Fleksibilen in prijazen odnos.
ZAKAJ POTREBUJETE NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA KOT STROKOVNJAKA, DA VAM PRODA ALI NAJDE NEPREMIČNINO TER IZPELJE POSEL?
 • prodajalcu pomagamo in svetujemo, da pridobi vse formalno-pravne listine, ki jih potrebuje: zemljiškoknjižni izpisek, podatki iz Geodetske uprave RS; pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje, energetsko izkaznico, potrdilo o namenski rabi za hiše in parcele ali lokacijsko informacijo za gradnjo;
 • pomagamo pri določitvi cene,
 • uredimo fotografiranje in video predstavitev
 • oglašujemo nepremičnino na mnogih internetnih portalih in v naši bazi poiščemo potencialne kupce,
 • organiziramo in vodimo oglede s kupci,
 • pomagamo pri pogajanjih in se trudimo, da se prodajalec in kupec uskladita pri končni prodajni ceni,
 • uredimo sestavo predpogodbe ali sporazuma o plačilu are in prodajne pogodbe, ki jih sestavi diplomirani pravnik,
 • sodelujemo s kupčevo banko pri pridobivanju kredita;
 • vodimo postopek prijave pogodbe na FURS in plačila davkov;
 • pridobimo cenitev, če je potrebna;
 • organiziramo overitev pri notarju,
 • hranimo izvirnik do končnega plačila,
 • izročimo izvirnik kupcu, ko prodajalec pisno potrdi, da je kupnina plačana,
 • sestavimo primopredajni zapisnik in opravimo primopredajo.

Pri vsem tem poskrbimo za največjo pravno in stvarno zaščito kupoprodaje.